Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

A-nostin ja konevuokraamo Oy

Y-tunnus: 2558141-1

Postiosoite: Satakielenkuja 14, 16710 Hollola kk
Toimipisteen osoite: Äijälänkatu 3, 15700 Lahti

 

040 732 0955
myynti@a-nostin.fi
www.a-nostin.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Laine
Satakielenkuja 14, 16710 Hollola kk
040 589 6355
myynti@a-nostin.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen (Henkilötietolaki 8 §) henkilötietolain mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa.

5 Rekisterin tietosisältö

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot. PRH/YTJ sekä mahdollisesti Ropo Capitalin luottotietorekisteri. Joitakin tietoja voimme saada sivustomme käyttämien evästeiden kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset tietolähteet

A-nostin ja konevuokraamo Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuunottamatta väärikäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa työtilassa ja lukitussa kaapissa. Niihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Aineisto säilytetään niin kauan kuin sitä tarvitaan tai lain määrittämän/salliman ajan puitteissa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoihin pääsy on rajoitettu käyttöoikeuksilla sekä salasanoilla ja niitä voidaan käyttää vain työtehtävien hoitamista varten. Aineiston tulostetaan vain tarvittaessa ja se tuhotaan käytön jälkeen. Aineisto säilytetään niin kauan kuin sitä tarvitaan tai lain määrittämän/salliman ajan puitteissa.

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna A-nostin ja konevuokraamo Oy:lle osoitteeseen Satakielenkuja 14, 16710 Hollola kk.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisteriin tallennettujen tietojensa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allakirjoitettuna A-nostin ja konevuokraamo Oy:lle osoitteeseen Satakielenkuja 14, 16710 Hollola kk.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Poistamme tiedot rekisteristä henkilön vaatimuksesta tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa. Pyynnöt asiakasrekisteristä poistamiseen tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allakirjoitettuna A-nostin ja konevuokraamo Oy:lle osoitteeseen Satakielenkuja 14, 16710 Hollola kk.